Usluge

Helix Consulting nudi uzgajivačima mogućnost da izvrše godišnju pretplatu za ponudjene usluge; bazni paket koji vai od 01. januara do 31. decembra obuhvata:


>>> Medjunarodni Ugovor [PDF]

Prodaja

Cene materijala su na paritetu f.co Kerasko (Cherasco).
Helix Consulting nudi svojim članovima, u skladu sa dogovorm o saradnji, mogućnost korišćenja usluga transporta po privilegovanim uslovima. Radi dodatnog umanjenja cena isporuke robe, biće organizovani oblasni centri za distribuciju, gde će članovi moći da preuzimaju materijal koji pristie iz Italije.

Proizvodi Kolicina Cena
Kupusna uljana repica 1 kg 23,30 €
Blitva 1 kg 15,70 €
Suncokret 1 kg 6,50 €
Miks cikorije 1 kg 22,90 €
Mrea Helitex 1 ml 2 €
Ne-tkani tekstil (TNT) 1 sq m 0,19 €
Matično jato Helix Aspersa 1 0,18 €
Analiza terena 1 50 €
Projekat uzgajalita 1 50 €
Godinja pretplata na usluge Helix Consulting-a 1 500 €

Aktiviranje bazne pretplate


  1. Radi prijema detaljnog predračuna, popunite obrazac. Putem e-maila ćete dobiti odgovarajući predračun za uzgajalište po naznačenim dimenzijama.
  2. Pre potpisivanja pretplate za naše usluge, neophodno je pristupiti analizi terena radi ustanovljavanja da li teren na kome se eli osnovati uzgajalište, zadovoljava hemijske i granulometrijske uslove. Odmah nakon prijema uplate putem elektronske pošte biće Vam poslati rezultati analize propraćeni, ukoliko su pozitivni, sa Ugovorom Helix Consulting-a, detaljnim predračunom i projektom uzgajališta.
  3. Radi aktiviranja pretplate, odštampajte, potpišite i pošaljite Ugovor poštanskim putem.

Druge usluge

Osim osnovne pretplate, Helix Consulting nudi takodje i personalizovane usluge konsultacija, obuke, tehničke asistencije; pošaljite Vaše zahteve na: info@helixconsulting.com radi dobijanja odgovarajućeg predračuna.