Profil

Projekat Helix Consulting je osmišljen 2005. godine sa ciljem da promoviše razvoj Helikulture u saradnji sa Medjunarodnim Institutom za Helikulturu iz grada Keraska (Cherasco, Italija) i firmom Euro Helix s.r.l.

Helix Consulting obezbedjuje uzgajivačima potrebnu podršku za ispravno upravljanje uzgajalištima putem isporuka materijala i tehnologija koje su neophodne za pravilno poslovanje i putem pruanja kontinuiranih personalih i racionalnih saveta koji su usmereni ka pronalaenju rešenja za svaki vid potrebe po pitanju obuke i informisanja uzgajivača pueva.

Usluge koje prua Helix Consulting su namenjene, na prioritetan ali ne i ekskluzivan način, uzgajivačima pueva vrste Helix Aspersa koja u ovom trenutku obezbedjuje najbolji odnos izmedju investicija i zarade.

Čitav projekat je osmislio Fabio De Palma, zvanični predstavnik Medjunarodnog Instituta za Helikulturu iz Keraska (Cherasco, Italija) u zemljama Istočne i June Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Madjarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovenija, Srbija i Crna Gora, Ukrajina), sa mogućnošću i namerom da se proširi i na druge zemlje.