News

15.09.2007 - Nai novi referenti

U saglasnosti sa politikom ekspanzije svog dometa rada, Helixconsulting Vas sa zadovoljstvom obaveštava da su se pridruila dva nova referenta u njen staf: gospodin Mitja Fišer za teritoriju Slovenije i gospodja Nelly Goncear za teritoriju Moldavije. Moete naċi njihove e-mail adrese na stranici posveċenoj “kontaktima”.