News

15.09.2007 - Slovenija

Na otvaranju Sajma poljoprivrede u Gornjoj Radgoni (Slovenija), Helixconsulting je predstavila brojnoj prisutnoj publici svoj plan rada i svog novog referenta za Sloveniju – gospodina Mitju Fišera.

Prema tome, od sada, ako elite da dobijete informacije o našem radu u Sloveniji, moete da kontaktirate g.dina Fišera preko e-maila na adresu: mitja@helixconsulting.com ili telefonom na broj:

+386 41 373310