News

21.08.2007 - Sledeći sastanci

U okviru jednog od vanijih načina promocije Helixconsultinga, t.j. učestvovanju na sajmovima, elimo da Vas obavestimo da ćemo u subotu 25. avgusta 2007. odrati konferenciju na Sajmu u Gornoj Radgonji u Sloveniji (International Fair of Agriculture & Food Industry).

Pored toga, planiramo da učestvujemo na Sajmu FARMA 2007 (www.farma.mtp.pl) gde ćemo biti prisutni sa ekspozitivnim štandom. Sajam Farma 2007 će se drati od 28. do 30. septembra 2007.