News

21.08.2007 - Nova trita

Helixconsulting, prateći redovno sve moguće nove inicijative, odlučila je, nakon produbljene analize stranih trišta, da proširi domet svoje delatnosti u dve zemlje gde je trište helicikulture u velikoj ekspanziji.

U tu svrhu, otvorila je filijalu u Poljskoj – ul. Milczanska br. 18a/15, 61131 Poznan, tel. +48 61 2217864, faks +48 61 2217894, i u toku je otvaranje ureda u Moldaviji u gradu Chisinauu.

Skoro je Helixconsulting predstavila svoju delatnost u gradu Stare Pole (u Poljskoj) i u Privrednoj Komori u Chisinauu (u Moldaviji) sa dobrim uspehom kod prisutne publike.