News

06.10.2006 - 35 Medjunarodni Susret Helikulture

Helix Consulting zahvaljuje svima koji su posetili naš štand prilikom ovogodišnjeg susreta u Kerasku (Cherasco) – Cuneo – 23, 24 i 25 septembra; veliki broj pohvala koje smo dobili podstiču nas da nastavimo prema zacrtanim ciljevima sa nepromenjenom strašću i upornošću.