News

30.06.2006 - Obrazovni kurs - oktobar 2006

Počeli smo sa prikupljanjem prijava za obrazovni kurs koji će se odrati u oktobar meseca 2006.

Za rezervacije i dodatne informacije pošaljite e-mail na: info@helixconsulting.com.