News

16.03.2006 - Obrazovni kursevi - 8. i 9. Aprila 2006

Otvoren je upis na obrazovni kurs koji je namenjen uzgajivačima zainteresovanim da aktiviraju sisteme sa kompletnim biološkim ciklusom prema modelu Medjunarodnog Instituta za Helikulturu iz Keraska (Cherasco).

Kurs će se odrati 8. i 9. aprila u zoni grada Roviga (Rovigo). [pogledaj slke]
Program:
Subota 8, na imanju Tenuta Ca' Zen


Nedelja 9, na uzgajalištu za Elicicoltura Adige:


Cena kursa iznosi 500 €, dok PDV (IVA) nije uključen u cenu (za članove Helix Consultinga cena iznosi € 350); na ove cene treba dodati troškove smeštaja i ishrane u strukturama koje su za to predvidjene. Broj mesta je limitiran kako bi se na što bolji način zagarantovalo prenošenje znanja učesnicima. Upis se zatvara 31 marta 2006: za opširnije informacije pošaljite e-mail na info@helixconsulting.com.