News

12.10.2005 - Na raspolaganju Multimedijalni Kurs

Napokon je na raspolaganju online kurs na CD-ROM-u "Uzgajanje pueva u potpuno biološkom ciklusu: multimedijalni kurs na temu Helix Aspersa i Helix Pomatia". [>>>]