News

17.09.2005 - Fabio De Palma je primo nagradu "Zlatni Pu 2005"

Prilikom odravanja tridesetčetvrtog medjunarodnog susreta za Helikulturu koji je odran u Kerasku (Cherasco – Cuneo) 17 i 18 septembra 2005, Fabio De Palma je primio nagradu "Zlatni pu 2005" zbog svog zalaganja u osnivanju i širenju Helikulture u zemljama istočne Evrope. [video >>>]