Misja

Helix Consulting ima nameru da optimizira i uspostavi maksimalno funkcionalnim sisteme za uzgajanje sa kompletno biološkim ciklusom, pruanjem saveta u fazi obuke, informisanjem, konsultacijama i podrškom uzgajivačima pueva.

Konsultanti Helix Consulting-a nastupaju pod nadzorom i po direktivama Medjunarodnog Instituta za Helikulturu iz Keraska (Cherasco), a za pruanje svojih usluga koriste kako tradicionalne instrumente tako i telematska sredstva za komunikaciju.

Helix Consulting, osim toga, nudi svojim članovima mogućnost uspostavljanja direktnog kontakta sa Euro Helix s.r.l., trgovačkom firmom koja je povezana sa Medjunarodnim Institutom za Helikulturu; klijenti kupuju i plaćaju direktno firmi Euro Helix s.r.l. proizvode (mrea Helitex, semenje, ne-tkani tekstil, priplodni puevi selektirani i sertifikovani), koje preuzimaju na prodajnim mestima koja su razmeštena na teritoriji.