Multimedijalni Kurs

CD-Rom "Uzgajanje puževa u kompletnom biološkom ciklusu: multimedijalni kurs o uzgoju puževa Helix Aspersa i Helix Pomatia" je jedini interaktivni kurs koji je namenjen uzgajivačima puževa; korsiteći kao model jednu parcelu od 2000 m², ilustruje sve faze osnivanja i upravljanja uzgajalištem, od izbora najpogodnijeg terena za prikupljanje do pripreme za prodaju puževa.

PAŽNJA: možeš kupiti CD-rom za samo 59,00 Evra (ukljuceni troškovi prevoza!)


Pazi! Ako kupuješ cd-rom iz države koja nije pokrivena “paypal” sistemom za placanje, [ klikni ovde ]

Kako funkcioniše

Jedan naratorski glas prati čitav kurs koji je podeljen na poglavlja i sekcije prema prirodnom kalendaru razvoja uzgajališta.
Svaki put kada se dotaknu krucijalna pitanja za poimanje uzgajališta, za temeljnije sagledavanje moguće je pristupiti tekstualnim tabelama, koje su opskrbljene sa fotografijama i video ilustracijama.
Osim toga, moguće je u svakom trenutku konsultovati interaktivnu mapu uzgajališta, koja ilustruje situacije u različitim sektorima uzgajališta.

Kurs je u skladu sa medotološkim uputstvima Medjunarodnog Instituta za Helikulturu iz Keraska (Cherasco).

Asistencija

Svaki CD-Rom se identifikuje sa jednim serijskim brojem koji se asocira svakom klijentu. Za bilo koji problem možete pisati na helpdesk@interfase.it upisujući na e-mail Vaše podatke i serijski broj CD-Rom-a.

Tehnički podaci