Curs multimedia

CD-Rom-ul "Creşterea melcilor în ciclu biologic complet: curs multimedia destre Helix Aspersa şi Helix Pomatia" este unicul curs interactiv complet destinat crescătorilor de melci; folosind modelul unei crescătorii de 2000 mp, ilustrează toate fazele pentru crearea şi administrarea acesteia, de la alegerea terenului cel mai adecvat, până la recoltarea şi pregătirea pentru vânzare a melcilor.

Atenţie: acum puteţi cumpăra CD-Rom-ul la preţul de numai 59 € (cheltuieli de expediere incluse)


Cum funcţioneză

O voce explicativă însoţeşte întregul curs, despărţit pe capitole şi secţiuni aferente etapelor calendaristice ale dezvoltării crescătoriei de melci. De fiecare dată când este abordat un subiect de interes major pentru înţelegerea activităţii se pot accesa tabele/fişiere pentru aprofundarea temei în discuţie, însoţite de imagini şi înregistrări video. Mai mult, în orice moment este posibililă consultarea unei hărţi interactive a crescătoriei de melci, care exemplifică situaţia din diferite sectoare ale acesteia.

Cursul este realizat în conformitate cu indicaţiile metodologice ale Institutului Internaţional de Helicicultură din Cherasco.

Asistenţa

Fiecare CD-Rom este identificat cu un număr de serie asociat în mod unic clientului. Pentru orice fel de problemă puteţi scrie la helpdesk@interfase.it menţionând în mail datele dumneavoastră şi numărul de serie al CD-Rom-ului pe care îl deţineţi.

Cerinţe de sistem