Profil

Projekt Helix Consulting narodził się w 2005 roku, by promować rozwój helikultury we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Helikultury w Cherasco oraz Euro Helix s.r.l.

Helix Consulting oferuje hodowcom podporę potrzebną do prawidłowego kierowania hodowlą poprzez zaopatrzenie w materiały i technologie niezbędne do prowadzenia obiektu hodowlanego oraz poprzez zapewnienie pośredniczenia, stałego wsparcia, rozsądnych rad dążąc do zaspokojenia potrzeb hodowców dzięki informowaniu i szkoleniom.

Usługi dostarczane przez Helix Consulting są adresowane przede wszystkim, ale nie wyłącznie – dla hodowców Helix Aspersa, który aktualnie reprezentuje gatunek komercyjny oraz stanowi najlepszą inwestycję w przynoszeniu zysków.

Projekt został wymyślony przez Pana Fabia De Palmę, oficjalnego reprezentanta Międzynarodowego Instytutu Helikultury w Cherasco (Włochy) w państwach Wschodniej i Południowej Europy (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Macedonia, Mołdowa, Montenegro, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Ukraina, Węgry) z ciągłym rozszerzaniem tej działalności w innych państwach.