News

28.08.2007 - Nasi Nowi Referenci

Helixconsulting, zgodnie z charakteryzującą ją polityką ekspansyjną cieszy się, iż może Państwu zakomunikować wejście do swojej załogi dwóch nowych referentów, Pana Mitja Fiser’a dla Słowenii oraz Pani Nelly Goncear dla Mołdowy.

W zakładce dedykowanej kontaktom możecie Państwo znaleźć Ich adresy mailowe. Cała załoga Helixconsulting serdecznie wita nowych kolegów oraz życzy Im powodzenia w pracy.