News

15.09.2007 - Nai novi referenti

U saglasnosti sa politikom ekspanzije svog dometa rada, Helixconsulting Vas sa zadovoljstvom obaveštava da su se pridruila dva nova referenta u njen staf: gospodin Mitja Fišer za teritoriju Slovenije i gospodja Nelly Goncear za teritoriju M...

15.09.2007 - Slovenija

Na otvaranju Sajma poljoprivrede u Gornjoj Radgoni (Slovenija), Helixconsulting je predstavila brojnoj prisutnoj publici svoj plan rada i svog novog referenta za Sloveniju – gospodina Mitju Fišera. Prema tome, od sada, ako elite da dobijete ...

21.08.2007 - Sledeći sastanci

U okviru jednog od vanijih načina promocije Helixconsultinga, t.j. učestvovanju na sajmovima, elimo da Vas obavestimo da ćemo u subotu 25. avgusta 2007. odrati konferenciju na Sajmu u Gornoj Radgonji u Sloveniji (International Fair of Ag...

21.08.2007 - Nova trita

Helixconsulting, prateći redovno sve moguće nove inicijative, odlučila je, nakon produbljene analize stranih trišta, da proširi domet svoje delatnosti u dve zemlje gde je trište helicikulture u velikoj ekspanziji.U t...

06.10.2006 - 35 Medjunarodni Susret Helikulture

Helix Consulting zahvaljuje svima koji su posetili naš štand prilikom ovogodišnjeg susreta u Kerasku (Cherasco) – Cuneo – 23, 24 i 25 septembra; veliki broj pohvala koje smo dobili podstiču nas da nastavimo prema zacr...

29.08.2006 - Obrazovni kurs - 7. i 8. oktobar 2006

Otvoren je upis na obrazovni kurs koji je namenjen uzgajivačima zainteresovanim da aktiviraju sisteme sa kompletnim biološkim ciklusom prema modelu Medjunarodnog Instituta za Helikulturu iz Keraska (Cherasco). Kurs će se odrati 7. i 8. o...

30.06.2006 - Obrazovni kurs - oktobar 2006

Počeli smo sa prikupljanjem prijava za obrazovni kurs koji će se odrati u oktobar meseca 2006.

Za rezervacije i dodatne informacije pošaljite e-mail na: info@helixconsulting.com.

21.06.2006 - Helix Consulting u "fuocolento"

Helix Consulting u "fuocolento". Članak objavljen u broju 6 časopisa "fuocolento". [>>>]

16.03.2006 - Obrazovni kursevi - 8. i 9. Aprila 2006

Otvoren je upis na obrazovni kurs koji je namenjen uzgajivačima zainteresovanim da aktiviraju sisteme sa kompletnim biološkim ciklusom prema modelu Medjunarodnog Instituta za Helikulturu iz Keraska (Cherasco). Kurs će se odrati 8. i 9. a...

02.12.2005 - Helix Consulting u "Helikulturi"

Helix Consulting u "Helikulturi". Članak objavljen u broju 68 časopisa "Elicicoltura" (helikultura). [>>>]

02.12.2005 - Helix Consulting u "Helikulturi"

Helix Consulting u "Helikulturi". Članak objavljen u broju 69 časopisa "Elicicoltura" (helikultura). [>>>]

12.10.2005 - Na raspolaganju Multimedijalni Kurs

Napokon je na raspolaganju online kurs na CD-ROM-u "Uzgajanje pueva u potpuno biološkom ciklusu: multimedijalni kurs na temu Helix Aspersa i Helix Pomatia". [>>>]

17.09.2005 - Fabio De Palma je primo nagradu "Zlatni Pu 2005"

Prilikom odravanja tridesetčetvrtog medjunarodnog susreta za Helikulturu koji je odran u Kerasku (Cherasco – Cuneo) 17 i 18 septembra 2005, Fabio De Palma je primio nagradu "Zlatni pu 2005" zbog svog zalaganja u osnivanju i širenju He...